Aydınlıkevler İmplant Üstü Protezler

İmplant Üstü Protezler Nedir?

İmplant üzerine yerleştirilen ve implant tarafından desteklenen sabit ya da hareketli protezlere implant üstü protez adı verilir. İmplant destekli protezler tek dişi eksikliğine de çoklu diş eksikliklerine de sahip olan hastalarda tercih edilebilirler. Diğer bir deyişle implant tedavisinin uygulanabileceği hasta grubu oldukça geniştir.

İmplant destekli protezlerle rehabilitasyonun yüksek başarı oranlarına sahip olması hastaların estetik taleplerini artırmıştır. Bununla birlikte tatmin edici fonksiyonel ve estetik sonuçların elde edilebilmesi için osseointegrasyonun ve hedeflenen restorasyonun desteklenebilmesi için implantların ideal konumunun sağlanması çok önemlidir.

Doğal dişleri taklit eden materyallerden üretilen implant üstü protezler eksik dişlerin rehabilite edilmesine ve yerine konmasına hizmet eden, farklı malzemelerden yapılabilen ve birçok özelliğe sahip protezlerdir. Duruma göre hastalara hareketli ya da sabit protetik rehabilitasyonlar sunulabilir. Her ikisi de çiğneme ve fonatuar işlevlerindeki kayıpların ve azalmanın onarılması ve estetik kusurun sınırlandırılması için eksik dişlerin giderilmesini sağlar. Aradaki fark adından da anlaşılacağı üzere hareketli protez hasta tarafından ağızdan çıkarılmaya müsaitken sabit protezin ağızda kalıcı olarak sabitlendiğinden hastanın kendi imkanlarıyla çıkarmasına müsait olmamasıdır.

İmplant Üstü Protez Çeşitleri

İmplant üzeri abutment denilen parçalara yapıştırılarak ya da vidalanarak sabit halde kullanılan protezlere implant üstü sabit protezler adı verilir.

İmplant üstü protez çeşitleri; implant üstü sabit protezler ve implant üstü hareketli protezler olarak ikiye ayrılır.

İmplant üstü sabit protezler diğer bir deyişle kaplamalar ve köprüler tek bir diş eksikliğinde de tam çene dişsizliğinde de kullanılabilir.

Hiç dişi olmayan kişilerde yerleştirilen sabit implantlar üzerine uygulanan, hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlere ise implant üstü hareketli protezler adı verilmektedir.

İmplant Üstü Sabit Protez Nedir? Avantajları Nelerdir?

İmplant üstü sabit protezler hastanın ağzına sabitlenen restorasyonlar kullanılarak dişlerin restore edilmesini sağlar. Dolaylı restorasyonlar olarak da bilinen implant üstü sabit protezler tek ya da birden fazla dişin restore edilmesi ya da onarılması için kullanılabilir. Aynı zamanda dişler arasındaki küçük boşlukların restore edilmesi için de tercih edilebilir.

İmplant üstü sabit protezler her zaman hastanın ağzında kalmakta olup küçük bir cerrahi prosedürle yerleştirilir. Çene kemiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen birkaç diş implantı kullanılarak sabitlenen implant üstü sabit protezler her zaman hastanın ağzında kalır.

İmplant üstü sabit protezler özellikle diş etinde ve çene kemiğinde bozulma sorunuyla karşı karşıya kalan kişiler için ideal olarak kabul edilir. Kemik canlı bir dokudur; yoğunluğunu ve hacmini korumak için sürekli stimülasyona ihtiyaç duyar. Doğal olarak bu stimülasyon dişlerden gelir ve kaybolduğunda onları çevreleyen ve destekleyen kemiğin parçalanmaya başlaması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu durum engellenmediğinde kişinin yüzünde sarkmalar ve buna bağlı olarak daha yaşlı bir görünüm oluşabilir. İmplant üstü sabit protezler bu olumsuz sonuçları durdurabilir ve çene kemiği yapısının sağladığı yüz özelliklerinin desteklenmesini sağlayarak daha genç bir görünüme kavuşulmasını mümkün kılar.

Yedek diş kökü işlevine sahip küçük vidalar şeklinde olan diş implantları tıpkı doğal bir diş kökü gibi kemiğe yerleştirilmektedir. İmplantların yapımında kullanılan titanyum osseointegrasyon denilen bir işlemle kemiğe kaynaşma kabiliyetine sahiptirler.

İmplant üstü sabit protezler yalnızca estetik açıdan değil fonksiyonel açıdan da doğal dişlerle benzer özelliklere sahip olurlar. Yemek yeme ya da konuşma sırasında kaymayan implant üstü sabit protezler ağız hijyenine gereken özen gösterildiği sürece yaşam boyu kullanılabilirler. Ayrıca çenedeki kemik kaybının önlenmesine yardımcı oldukları bilinir.

İmplant üstü sabit protezler diğer tedavi seçeneklerine göre daha yüksek hasta memnuniyeti ve konfor sunar. Önemli ölçüde azaltılmış bir kütle olduğu ve herhangi bir mukozal desteğe ihtiyaç duyulmadığından hastalar daha kuvvetli bir şekilde çiğneyebilirler.

İmplant Üstü Sabit Protez Kimlere Uygulanır?

 • Kısmî diş eksiklikleri olan,
 • Tüm dişlerini kaybetmiş,
 • Dişlerinde pozisyon bozukluğu bulunan,
 • Dişlerinde aralıklı dizilim olan,
 • Zaman içinde dişlerinde fiziksel ve kimyasal aşınmalar meydana gelen,
 • Çoklu restorasyon ihtiyacı olan,
 • Gülüş tasarımı yapılacak kişilere uygulanabilir.

İmplant Üstü Sabit Protez Neden Yapılır?

Hastada bölgesel diş eksikliğinin ya da birkaç dişin eksik olduğu durumlarda sabit protez denilen köprüler ya da tek tek kuron şeklindeki kaplamalar tercih edilerek implantlardan yeterli destek alınması avantajından yararlanılabilir. Köprüler ya da tek tek kuron şeklindeki kaplamalar vidayla ya da özel yapıştırıcılarla implantlara tutunarak sabit bir şekilde ağızda kalmaları ve hastanın kendi dişleri gibi fonksiyon üstlenmeleri sağlanır.

İmplant üstü sabit protezler en estetik ve rahat kullanımı sunar. Doğal dişler gibi görünüp hissettiren implant üstü sabit protezler prosedür tamamlandıktan sonra çene kemiğinin ayrılmaz parçaları haline gelirler.

Protezin implant üzerine sabitlenmiş olan abutmente özel yapıştırıcılarla tutturulduğu yöntem ön grup restorasyonlarında daha estetik sonuçlar sunar. Protez üzerinde vida deliği olmadığı ve abutment kişiye özel üretilebildiği için implant açılanma problemlerinin neden olabileceği estetik sorunlarla karşılaşılmaz. Porselen ve metal bir bütün halinde seyrettiğinden dolayı porselen kırığı gibi sorunların oluşması da engellenmiş olur.

Vidalı implant üstü sabit protezlerde ise diş çene kemiğine yerleştirilen implanta tutturulmakta olup abutment ile birleşik olarak üretildikten sonra vidalanarak sabitlenmektedir. Bu yöntemin laboratuvar aşamaları daha uzun olmasının yanı sıra ek parçaların kullanımı gerektiğinden maliyeti de daha yüksektir. Ancak periyodik kontrollerde dişin implant vidasından sökülmesi, diş eti bakımı yapılması ve dişin kolayca geri takılması avantajını sağlar.

İmplant üstü sabit protezler diğer tedavi seçeneklerine göre daha yüksek hasta memnuniyeti ve konfor sunar. Önemli ölçüde azaltılmış bir kütle olduğu ve herhangi bir mukozal desteğe ihtiyaç duyulmadığından hastalar daha kuvvetli bir şekilde çiğneyebilirler.

İmplant Üstü Hareketli Protez Nedir?

Çenelerden birinde ya da her ikisinde de diş olmayan birçok kişi için gülüşlerini geri kazanmanın ekonomik yolu hareketli protezlerdir. Yine de takma dişlerin takılması her zaman çok da kolay değildir. Yemek yeme ya da konuşma sırasında kolayca yerlerinden kaymaları mümkündür. Bu durumdan kaynaklanabilecek sorunların önlenmesi için tercih edilebilecek en etkili yöntemlerin başında hareketli protezlerin dental implantlarla desteklenmesi gelir.

Diş implantları tek tek eksik dişler için gerçeğe yakın ikameler olarak kabul edilirler. Diş implantları doğal dişlerinin çoğu yerinde olan kişiler için tercih edilebilecek en kullanışlı yöntemlerden biri olsa da çenelerden birinde ya da her ikisinde diş kalmayan hastalarda her eksik diş için bir diş implantı takılması çok tercih edilen bir yöntem değildir. Bunun yerine tercih edilen etkili çözüm takıldığında gevşememesi için çıkarılabilir bir protezi destekleme amacıyla çeneye en az iki diş implantı yerleştirilmesidir.

Diş implantları doğal dişlerin kökleriyle aynı amaca hizmet eden küçük titanyum vidalar olup doğal diş kökleri gibi diş eti çizgisinin altında yer alır ve ağızda görünmezler. Bununla birlikte doğal dişlerin yerine gelen dişlerin çene kemiğine sabitlenmesini sağlarlar. Titanyum canlı kemiğe kaynaşmasını sağlayacak benzersiz bir yeteneğe sahip olduğundan diş implantları çene kemiğinin bir parçası haline gelirler. Bir protez implantla sabitlendiğinde kemik dokusuna yıkıcı bir şekilde baskı yapmaz. Böylece kişi konuşurken, gülümserken ve yemek yerken de yerinde kalır ve kişinin yaşam kalitesini artırır.

Alt çene protezinin desteklenmesi için genellikle iki implant yeterli olmakla birlikte bu durum kişiden kişiye değişebilir. Üst ve alt çene arasında bulunan anatomik farklılıklardan dolayı üst çene protezinin sabitlenmesi için en az dört implant kullanılabilir. İmplant üstü protezlerin bir türü olan implant üstü hareketli protezler doğal dişlerini kaybetmiş hastalar için oldukça konforlu bir kullanım imkanı sunar. İmplant üstü hareketli protezler temelde çeneye takılan yapay kök üzerine yerleştirilen apareyler olup porselen ya da zirkonyum malzemeden üretilirler.

İmplant üstü hareketli protezler kendi aralarında; implant üstü top bağlantılı protezler, implant üstü bar bağlantılı protezler, implant üstü locater bağlantılı protezler ve implant üstü locater-bar bağlantılı protezler olarak sınıflandırılabilir.

İmplant Üstü Hareketli Protez Neden Yapılır?

İmplant üstü hareketli protezler implant uygulamalarına göre çok daha hızlı ve ucuz bir prosedür olma özelliğine sahiptirler. Tamirleri kolay olmasına rağmen sabit uygulamalara göre daha az konforludurlar. İmplant uygulamaları mevcut çene kemiğinin korunmasına önemli bir katkı sağlamasına karşın implant üstü hareketli protez uygulanan hastalarda çene kemiğinin zaman içinde aşınması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Hiç dişi olmayan hastalarda, hareketli klasik protezlerin tutuculuğunun artırılması için implant desteğinden yararlanılır. İmplantlar çene kemiğine kaynaşarak ve protezlerin içerisinde bulunan yuvalara özelleştirilmiş bağlantılarla tutularak çiğneme ve konuşma sırasında hareketli protezlerin hareketlerini kontrol altında tutar. İmplant üstü overdenture denilen bu tür protezler hastanın kemik yapısına ve çeneler arasındaki ilişkiye bağlı olarak 2, 3 ya da 4 implant üzerine planlanıp uygulanabilir. Bağlantı parçaları olarak ball, bar ya da locator olarak isimlendirilen özelleştirilmiş parçalar kullanılır.

İmplant Üstü Hareketli Protez Kimlere Yapılır?

Tamamen dişsiz ağızlarda implant üstü hareketli protez uygulaması yapılabilir. Ancak total dişsizlik vakaları söz konusu olduğunda öncelikle hastanın kemik sağlığı, uzunluğu, genişliği aynı zamanda damarlar, sinüsler ve sinirler gibi diğer anatomik oluşumlara olan mesafesinin uygunluğu değerlendirilir. Kemik durum değerlendirmesi yapılırken tomografi, panoramik röntgen, RVG gibi radyolojik tetkiklere başvurulabilir.

İletişime geçmenin en hızlı yolu +90 554 174 70 01 numaralı telefonu aramaktır.
Ücretsiz Randevu Al

  Aydınlıkevler Diş En beyaz renklere ve en estetik dişlere ulaşmak Aydınlıkevler Diş ile çok kolay.

  Aydınlıkevler Ağız ve Diş Polikliniği olarak, verdiğimiz sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, doktor, sağlık personeli ve altyapımızla, dünyada model oluşturmayı, “Aile Diş Hekimliği” konusunda referans olmayı amaçlayan sağlık kurumlarının arasına girmeyi hedeflemekteyiz.

  Kurumsal Hakkımızda

  Çünkü gülümsemeniz bizim tutkumuzdur.

  Yardım İletişim

  Yeni ve parlak bir gülümsemeye giden yolunuz.

  Canlı Destek